anh04092001 5/7/2024 12:37:06 AM

Ý nào dưới đây đúng về lãnh thổ và vị trí địa lí của Liên bang Nga?
A. Nằm ở phía bắc lục địa Á- u.
B. Tiếp giáp với 15 quốc gia.
C. Có diện tích vùng biển rộng nhất thế giới.
D. Thống nhất sử dụng chung một múi giờ.